Storm Communications har spisskompetanse innen selskapskommunikasjon, finansiell kommunikasjon og krisekommunikasjon.

Byrået ble etablert i 2018  av Strawberry Equities AS (Petter A. Stordalen) og Kruse Larsen AS.

 

Storm Communications tilbyr tjenester innen:


Selskapskommunikasjon

  • Strategi og posisjonering
  • Omdømmebygging
  • Medierådgivning
  • Internkommunikasjon
  • Digital kommunikasjon

Finansiell kommunikasjon

  • Fusjoner og oppkjøp
  • Børsnoteringer
  • Finansiell PR
  • Investor relations

Krisekommunikasjon

 • Sparring og operativ bistand ved alvorlige hendelser
 • Beredskapsplaner
 • Kriseøvelser


Storm Communications kjøper teknologiselskap

Storm Communications blir største eier i teknologiselskapet PVM House, som leverer automatiserte løsninger for personifisert film. Selskapet skifter navn til Storm 121 og inngår en langsiktig avtale med Redningsselskapet for å gjøre medlemskommunikasjonen mer relevant og effektiv.

Les merFire nye rådgivere til Storm Communications

Storm Communications ansetter blant annet profiler fra Skavlan- og Aftenposten-redaksjonen for å møte den høye etterspørselen etter PR-byråets tjenester.

Les mer

 VÅRE KUNDER

Vi har åpne kundelister og publiserer under navn på alle aktive kundeforhold siste seks måneder: